Hoe werk ik?

Een coachtraject kan op drie manieren vorm gegeven worden:

  1. Volledig bestaand uit face-to-face contacten: eens per 2 à 3 weken een gesprek van 1-1,5 uur.
  2. Volledig bestaand uit “online” contacten: gemiddeld 2 contactmomenten per week via mail, chat, telefoon, videoconference, o.i.d.
  3. Een mengvorm van face-to-face en “online” contacten (een “blended” traject).

In de praktijk komt de mengvorm (3) het meeste voor.

Het eerste (gratis en vrijblijvende) gesprek is voor kennismaking en intake. Als besloten wordt tot een traject, dan maken we daarna de afspraken over de vorm, de frequentie en de prijs.
Het tweede gesprek starten we met het uitdiepen van de hulpvraag en (aan de hand van het enneagram) krijgen van zelfinzicht. Dat gaat helpen bij het vinden van een oplossingsrichting.

Na deze twee gesprekken start over het algemeen het met elkaar zoeken naar de kern van de vraag, de mogelijke oplossingsrichtingen en het daarmee oefenen. Gemiddeld besteden we daaraan 5-7 gesprekken.

De afronding van het traject doen we in het laatste evaluatiegesprek.

Als er sprake is van een opdrachtgever (meestal een werkgever), zal het eerste en laatste gesprek een driegesprek zijn. De opdrachtgever kan dan haar/zijn visie op de hulpvraag geven en als evaluatie het waargenomen effect weergeven.